Kemimäklarna AB

SMART KLIMATÅTERVINNING

Kemimäklarna International AB är din samarbetspartner gällande återvinning!

Kemimäklarna International AB (KMI AB nedan) har omvandlat tusentals ton restprodukter till värdefulla råvaror. KMI AB samarbetar med länsstyrelser och företag med verksamhet inom industriavfall.
KMI AB utför certifikat till centrala myndigheter efter avslutat projekt. Våra kunder är stora svenska industriföretag såväl som små företag men även svenska stater.

Läs mer om företaget på www.kemimaklarna.com

Translate »